Ciąża i Macierzyństwo

Ośrodki położnicze mają prawny obowiązek łagodzenia bólu porodowego. Stosowane są różne metody. Przyszła matka może zapytać o stosowane w danym ośrodku metody jeszcze przed datą porodu.

Niektóre metody naturalne na ból porodowy:

  • wykorzystanie siły grawitacji – a zatem poród w pozycjach wertykalnych, np. kucznej;
  • poród w wodzie – ciepła woda nie tylko łagodzi ból, ale i szok porodowy dla dziecka;
  • poród na kole porodowym – czyli obręczy z zawieszonym na niej rodzajem hamaka. Ta konstrukcja umożliwia rodzącej ułożenie się w dowolnej pozycji, dzięki czemu pierwszy okres porodu jest dla niej mniej uciążliwy.

Znieczulenie wziewne za pomocą np. gazu rozweselającego – to mieszanina tlenu i podtlenku azotu, która nie eliminuje bólu porodowego, ale sprawia, że subiektywnie jest on mniej dotkliwy. Działanie tego środka jest natychmiastowe i łagodniejsze niż znieczulenie farmakologiczne;

Znieczulenie farmakologiczne – czyli analgezja regionalna – polega na podaniu leków znieczulających do przestrzeni kanału kręgowego w pobliże nerwów przewodzących ból. Ta procedura bezwzględnie wymaga obecności lekarza anestezjologa. Rodząca zachowuje pełen kontakt, możliwość ruchów i może świadomie przeżywać narodziny dziecka. Do wykonania tego rodzaju znieczulenia konieczna jest współpraca rodzącej z lekarzem.

Co ciekawe, z doświadczenia Anny Piotrowicz wynika, że kobiety - które przygotowując się do porodu, po raz pierwszy odwiedzają szpital lub szkołę rodzenia - w pierwszej kolejności pytają o możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego. Jednak kiedy zapoznają się z alternatywnymi metodami łagodzenia bólu, dostępność znieczulenia nie jest już dla nich tak istotna.

 

jw

www.pap.pl

Tematy: