Zdrowie

Do chorób coraz częściej nękających ludzkość należą choroby otępienne z bardzo groźnym, dotąd nieuleczalnym Alzheimerem. W Polsce na tą właśnie chorobę cierpi 300 000 osób, jednak pomimo powszechności tej choroby, jest ona nadal powodem do wstydu, osamotnienia i niepokoju dla opiekunów osób chorych.

Alzheimer w obecnych czasach staje się  przypadłością cywilizacyjną, zbiera, niestety, coraz większe żniwo we wszystkich prawie krajach.  Stał  się ważnym problemem w sferze zdrowia  społecznego. Alzheimer bowiem to dolegliwość, która rozwija się bardzo powoli i z czasem powoduje problemy  w życiu codziennym. Według badań przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich 90 % opiekunów to najbliższa rodzina, nieprzygotowana do nowej, często bardzo wymagającej roli. A trzeba  wiedzieć, że zajmowanie się chorym trwa zazwyczaj  8 do 14 lat, przy czym należy pamiętać, iż jest to opieka często 24-godzinna, czyli przez całą dobę, nierzadko bez dodatkowej pomocy czy wsparcia ze strony otoczenia.

Problem jest coraz bardziej zauważalny w społeczeństwie i na tyle ważny, że nad zmianą takiego stanu rzeczy od kilku lat aktywnie pracuje samorząd województwa mazowieckiego, m.in. poprzez działania podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Właśnie MCPS przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął kampanię mającą przybliżyć społeczeństwu – we wszystkich aspektach – chorobę Alzheimera: medyczną informację, diagnozę, objawy chorobowe, profilaktykę, opiekę domową, wsparcie ze strony otoczenia.  Natomiast marszałek UM Adam Struzik  na konferencji prasowej poświęconej rozpoczętej kampanii  zwrócił uwagę, że trzeba wyraźnie publicznie mówić, bez poczucia wstydu, o tej chorobie. – „Stygmatyzacja i niechęć do rozmowy na ten temat są w naszym społeczeństwie nadal bardzo silne, przez co cierpią zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, podejmując edukacyjne i de stygmatyzujące – podkreślił marszałek .

Toteż MCPS – wcielając w życie ideę i założenia kampanii  – zachęca do tego, aby nie wstydzić się choroby swoich bliskich, a zamiast tego otoczyć ich ciepłem i miłością. Otwierając się na ich przeżycia, możemy pomóc opiekunom lepiej radzić sobie z często wymagającą rolą, a osoby chore wspomóc w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Niezbędna jest do tego empatyczna postawa, okazywanie życzliwości, uśmiechu – „Czas spędzany wspólnie na rozmowach, dzielenie się emocjami i wspomnieniami może być niezwykle cenny dla chorej osoby – wyjaśnia dr Maciej Czarnecki, specjalista neurolog. – Stymulowanie wspomnień, budowanie relacji, poczucie ciepła i bliskości mogą opóźnić rozwój objawów, a przy okazji pozwolą opiekunowi odnaleźć w sobie, co istotne, empatię i miłość – zaleca doktor.

Samorząd województwa – m.in. dzięki działaniom prowadzonym przez MCPS od kilku lat skupia się na wsparciu osób chorych na Alzheimera i ich bliskich. Są to działania systemowe. W 2018 roku ogłoszono konkurs, którego efektem są Dzienne Domy Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. – „Chcemy wypracować model zajmowania się takimi osobami w pierwszych etapach choroby. Im szybciej da się zareagować na wstępne symptomy, tym większa szansa na spowolnienie rozwoju choroby – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego – To daje nie tylko szansę na lepszy komfort życia chorych i ich bliskich, ale jest też istotnym krokiem w procesie wspomnianej destygmatyzacji chorób otępiennych”.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, iż spośród wielu inicjatyw, największym przedsięwzięciem jest stworzenie sześciu Dziennych Domów Pobytu, które prowadzone będą przez wyłonione w konkursie organizacje. Zarząd województwa przyznał na pilotażowe trzy lata ponad 17 mln złotych dofinansowania dla tych placówek. Zakłada się, że pobyt w nich pomoże osobom na początku choroby Alzheimera możliwie jak najskuteczniej spowolnić jej postęp. Podopieczni będą mogli skorzystać m.in. z terapii psychologicznej, logopedycznej, stymulacji fizycznej, intelektualnej czy kulturalnej. Posiłki będą ułożone zgodnie z dietą Mind&Dash, która wspiera organizm w zachowaniu sprawności intelektualnej. Chorzy otrzymują profesjonalną pomoc, a ich opiekunowie czas na wytchnienie i zadbanie o siebie oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne – „Sięgaliśmy po najlepsze europejskie wzory, opracowywaliśmy podstawy tych usług społecznych ze specjalistami. Teraz będziemy bacznie przyglądać się efektom. Co roku prowadzona będzie ewaluacja tego projektu, i jeśli działania przyniosą efekty, będziemy zabiegać o jego kontynuację„ – zapowiada Elżbieta Bogucka, zastępca dyr. d/s społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Powracając do wspomnianej kampanii, to w jej ramach zrealizowane zostaną działania promocyjno-informacyjne w prasie i telewizji. Przygotowany został spot ukazujący problem choroby Alzheimera, nawołujący jednocześnie do nagłaśniania choroby, a którego emisja odbyła się w Kolejach Mazowieckich 30 listopada. Oprócz tego prowadzona jest stała informacja w mediach społecznościowych.