Zdrowie

Klasyczna pedagogika ma wiele odnóg, które pozwalają skupić się na osobach ze szczególnymi potrzebami. Jednym z takich specjalnych działów jest tyflopedagogika. W tym artykule szerzej omówimy ten dział pedagogiki, by dowiedzieć się, czym jest i co obejmuje tyflopedagogika oraz gdzie można studiować ten ciekawy kierunek.

Tyflopedagogika to inaczej edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową. Według statystyk w Polsce około 3 miliony osób cierpią na różnego rodzaju choroby narządu wzroku, przez co mogą mieć trudności w czytaniu lub w ogóle nie widzieć. Takim osobom także należy się dostęp do edukacji na wysokim poziomie. W tym właśnie ma pomagać tyflopedagogika. Sprawdź, co konkretnie obejmuje ten dział pedagogiki!

Czym zajmuje się tyflopedagog?

Osoby z wykształceniem pedagogicznym mogą udać się na podyplomowe studia z tyflopedagogiki, by pomagać, edukować i rehabilitować osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Obejmuje to zarówno osoby niewidzące lub niedowidzące od urodzenia, jak i te, które w ciągu życia straciły umiejętność prawidłowego widzenia, a nawet całkowicie utraciły wzrok. Do obu tych grup należy zachować nieco odmienne podejście w procesie nauczania i rehabilitacji.

Tyflopedagog jest specjalistą, który może zajmować się rehabilitacją, edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością wzrokową zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i poradniach specjalistycznych. W czym konkretnie ma pomagać taki specjalista? Jednym z jego głównych celów jest mobilizacja do korzystania z aktualnych możliwości wzrokowych w każdej sytuacji, na przykład poprzez pobudzanie do patrzenia, usprawnianie pamięci wzrokowej czy rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Studia podyplomowe na kierunku tyflopedagogika

Jeśli praca tyflopedagoga ma przynosić oczekiwane rezultaty, musi on być osobą odpowiednio wykształconą i przygotowaną do prowadzenia terapii w sposób praktyczny. Dlatego warto wybrać studia podyplomowe, które oprócz samych wykładów obejmują także wiele ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz naukę umiejętności. Tyflopedagogika na uczelni www.uwe.edu.pl zapewnią Ci to wszystko i o wiele więcej. To kompleksowe przygotowanie do roli tyflopedagoga dla absolwentów studiów pedagogicznych lub kierunków pokrewnych.

Studia podyplomowe na uczelni UWE to nie tylko wysoko wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna, ale także możliwość uczenia się w formule RealTime online. Jako Uniwersytet Wirtualnej Edukacji uczelnia udostępnia swoim studentom nowoczesną platformę, dzięki której wykłady w formie interaktywnej studenci mogą odbierać w czasie rzeczywistym, ale także wrócić w razie potrzeby do zapisanych nagrań.

Jeśli chcesz zostać tyflopedagogiem, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji są idealną okazją, by pogłębić swoją wiedzę i zyskać bezcenne doświadczenie w zawodzie. Sprawdź szczegółowy program studiów i zapisz się już dziś!