Ciąża i Macierzyństwo

Poród to bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów w życiu niemalże każdej kobiety. Jak - w praktyce - wygląda chwila narodzin?

W teorii poród jest jedynie sekwencją procesów, w wyniku których dochodzi do wydalenia płodu oraz łożyska. Wspomniana definicja – choć bez wątpienia poprawna – nijak nie wyraża emocji, które towarzyszą kobiecie w momencie narodzin dziecka. Ta intensywna mieszanka doznań – zarówno fizycznych, jak i duchowych – bywa nawet porównywana do duchowej podróży. Jednak bez względu na to, jakie podejście preferujesz pewne jest jedno: poród to wydarzenie, do którego nie tylko warto ale wręcz trzeba się przygotować.

Czy ja rodzę?

Objawem rozpoczynającego się porodu są oczywiście skurcze jednak… skurcze skurczom nierówne. Co to znaczy? Otóż wyróżniamy dwa rodzaje skurczów: przepowiadające oraz porodowe. Te pierwsze pojawiają się już 3 – 4 tygodnie przed porodem. Jak odróżnisz je od skurczów porodowych? Otóż te zwiastujące ciążę są regularne i trwają zdecydowanie dłużej. Aby zyskać pewność co do rodzaju pojawiających się skurczów, warto wejść do wanny pełnej ciepłej wody na ok. 30 minut. Jeśli bóle stracą na sile oznacza to, iż masz do czynienia ze skurczami przepowiadającymi. Nasilenie skurczów jest natomiast oznaką rozpoczynającego się porodu.

Nie tylko skurcze

Skurcze to jedna z najpewniejszych – ale nie jedyna! – oznaka porodu. Poza nimi pojawić mogą się także inne objawy, takie jak m.in. obniżenie dna macicy, odejście krwistego śluzu (tzw. czopu śluzowego), różnego rodzaju dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. wymioty, biegunka, nagły apetyt lub brak łaknienia), dreszcze oraz oczywiście odejście wód płodowych.

Zanim trafisz do szpitala

Pod koniec ósmego miesiąca ciąży warto spakować torbę do szpitala, w której znajdą się rzeczy dla przyszłej mamy oraz maluszka. O tym, co konkretnie należy umieścić we wspomnianej torbie przeczytasz m.in. na stronie https://allegro.pl/strefa/ciazy/9-miesiac. Z kolei przed samym wyjazdem do szpitala warto zrobić lewatywę. Takowa może oczywiście mieć miejsce w samym szpitalu, niemniej jednak – choćby dla własnego komfortu psychicznego – zaleca się wykonanie takowej w domu. No dobrze, ale czy lewatywa jest konieczna? Co prawda można się na nią nie zgodzić, jednak w praktyce nie warto z niej rezygnować, gdyż wówczas zachodzi ryzyko wypróżnienia się na sali porodowej.

Przebieg porodu

Poród złożony jest z trzech etapów. Mowa o etapie rozwierania szyjki macicy, etapie parcia oraz fazie łożyskowej.

Etap rozwierania szyjki macicy

Z reguły jest to najdłuższa ze wszystkich trzech faz porodu. Rozpoczynają ją skurcze macicy, których częstotliwość oraz siła wzrasta wraz z upływem czasu. Początkowo mogą one pojawiać się w odstępach kilkunastominutowych i trwać kilkadziesiąt sekund. Pod koniec pierwszego etapu porodu są one tak częste, że przyszłe mamy często nie zauważają, aby dzieliły je jakiekolwiek przerwy. Skurcze będą trwać do momentu osiągnięcia pełnego rozwarcia szyjki macicy, które wynosi 10 cm.

Etap parcia

Etap parcia trwać może od kilku minut do nawet dwóch godzin. W praktyce mianem fazy parcia określa się czas od pełnego rozwarcia ujścia szyjki macicy, aż do chwili przyjścia na świat dziecka. Bóle porodowe przybierają formę tzw. skurczów partych, które w momencie szczytu – jak wskazuje na to już sama nazwa - wywołują potrzebę parcia. Niekiedy konieczne jest nacięcie krocza. Wykonuje się je w celu ułatwienia porodu. Decyzję dotyczącą wykonania wspomnianego nacięcia podejmuje położna w porozumieniu z lekarzem. Drugi z etapów porodu kończy się narodzinami dziecka. O tym, co czuje wówczas maluszek dowiesz się z lektury artykułu zamieszczonego na stronie https://allegro.pl/strefa/ciazy/porod.

Etap łożyskowy

Ostatni – i zarazem najkrótszy – etap porodu to tzw. faza łożyskowa. Bywa ona również określana mianem fazy poporodowej. Pod wpływem skurczu – zwykle jednego - dochodzi do urodzenia łożyska, którego stan musi ocenić lekarz. Niezwykle istotne jest to, by było ono w jednym kawałku. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będzie wykonanie łyżeczkowania.

Po urodzeniu dziecko poddawane jest ocenie. Maluszek zostaje zważony, zmierzony i oceniony w skali APGAR. Dzieci, u których nie stwierdzono nieprawidłowości otrzymują od 8 do 10 punktów. Na samym końcu malec trafia w objęcia mamy.